Fru ordförande har ordet

Välkommen till Parkinson Skåne och mina funderingar kring uppdraget som ordförande, som anhörig samt medlem i ParkinsonFörbundet Medlemmarna gör föreningen levande När man får diagnosen Parkinsons sjukdom, är det inte bara den drabbade utan även familj, vänner och arbetskamrater som blir berörda. Det är oerhört viktigt att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om […]

Parkinson Skånes styrelse

Under hösten 2015 har jag haft förmånen att, som adjungerad, delta i länsföreningens styrelsemöten. Det har varit en bra inskolning att få information om tankar och beslut inför kommande verksamhetsår. Mina erfarenheter som chefssekreterare inom Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kommer förhoppningsvis till nytta i uppdraget som länsordförande. Vi har nu haft vårt 1:a styrelsemöte […]