Samlad information om covid-19 i Skåne

Skåne har en hög smittspridning av covid-19. Behovet av vård är stort och vi måste alla hjälpas åt för att begränsa smittan. Lägesbild för covid-19 i Skåne den 29 januari 2021 Nya konstaterade covid-19 fall, 304 Totalt antal konstaterade covid-19 fall, 96 591 Inlagda på IVA med konstaterad covid-19, 55 Inlagda på vårdavdelning med konstaterad […]