Lägesbild för covid-19 i Skåne den 29 mars

Nya konstaterade covid-19-fall: 314 Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 12 245 Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 17 Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 1 183 Antal avlidna med covid-19, 1 646 Samlad information om covid-19 – coronavirus Skåne har en hög smittspridning av covid-19. Behovet av vård är stort och vi måste alla hjälpas åt […]