Parkinson Skånes styrelse

Under hösten 2015 har jag haft förmånen att, som adjungerad, delta i länsföreningens styrelsemöten. Det har varit en bra inskolning att få information om tankar och beslut inför kommande verksamhetsår. Mina erfarenheter som chefssekreterare inom Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kommer förhoppningsvis till nytta i uppdraget som länsordförande. Vi har nu haft vårt 1:a styrelsemöte […]